Ministerul de Finanțe va înființa o structură care să monitorizeze achizițiile publice!

0

Ministerul de Finanțe va înființa o structură de specialitate care să monitorizeze achizițiile publice, pentru a stopa cheltuielile uriașe din sectorul bugetar. În situațiile în care se constată o creștere cu mai mult de 20% față de costul mediu al achizițiilor de produse, servicii, echipamente sau execuție de lucrări, inspecția economico-financiară a ministerului va descinde în control la instituția respectivă.

Pentru că nu reușește în niciun fel să reducă cheltuielile instituțiilor bugetare, Ministerul Finanțelor a decis să înființeze un fel de Poliție a achizițiilor publice, substituindu-se, astfel, Curții de Conturi. Potrivit Ordonanței de Urgență privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, se dă undă verde organizării unei structuri de specialitate pentru monitorizarea execuției bugetare, precum și a altor date și informații gestionate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, de la 1 iulie 2024, în situațiile în care constată o creștere cu mai mult de 20% față de costul mediu al achizițiilor de produse, servicii, echipamente sau execuție de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente și de capital aferente unor instituții publice similare, după caz, va fi sesizată structura de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor, care va efectua acțiuni de control la entitățile în culpă. Prevederile din actul normativ se vor aplica sub formă de proiect pilot pe o perioadă de 3 ani pentru domeniile educație, sănătate, asistență și protecție socială, precum și pentru autoritățile și instituțiile de subordonare locală. După această perioadă, ordonanța se va putea aplica și pe alte domenii stabilite prin ordin al ministrului Finanțelor. ”Competențele de control sunt esențiale pentru întărirea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, iar complexitatea noilor atribuții ale Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară impune o suplimentare corespunzătoare a numărului de posturi, prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor și pentru structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, se arată în Ordonanța de Urgență.

Pentru monitorizarea angajamentelor de deficit bugetar, dar și pentru implementarea unor măsuri concrete pentru controlul deficitului bugetar, sunt necesare informații referitoare la indicatorii ordonatorilor de credite, la categoriile de cheltuieli pe care ordonatorii de credite le finanțează din fonduri publice, pentru a identifica acele categorii de cheltuieli și acei ordonatori de credite care generează risipa în utilizarea fondurilor publice, susține Ministerul Finanțelor. ”La nivelul ordonatorilor de credite, cele mai mari cheltuieli sunt cele din domeniul materiale și servicii, iar prin sistemul de B2B pot fi obținute informații necesare pentru a monitoriza utilizarea eficientă a fondurilor alocate.  După obținerea acestor informații, pot fi desfășurate controale cu ajutorul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivelul acelor ordonatori de credite care gestionează în mod ineficient fondurile publice alocate pentru finanțarea diferitelor categorii de cheltuieli”, se precizează în actul normativ.

Prin măsurile prevăzute în actul normativ, se urmăresc asigurarea transparenței în folosirea fondurilor publice, creșterea responsabilității ordonatorilor de credite pentru gestionarea eficientă a resurselor, precum și consolidarea fiscal-bugetară a României prin administrarea eficientă a veniturilor publice, dar și pentru utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru finanțarea cheltuielilor publice, consideră Ministerul Finanțelor. ”Fapta reprezentantului legal al entității verificate de a refuza să pună la dispoziția personalului structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și a structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală documentele solicitate cu ocazia controlului constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 2.000 lei”, se mai arată în ordonanța de urgență.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *